• UCHWAŁA NR XCV/3132/2024

   RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

   z 15 lutego 2024 r.

   w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 72 im. Przyjaciół Grochowa w Warszawie, ul. Michała Paca 44 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego

   Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 89 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) uchwala się, co następuje:

   § 1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2024 r. Szkoły Podstawowej nr 72 im. Przyjaciół Grochowa w Warszawie, ul. Michała Paca 44 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

   § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy i na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy (https://eto.um.warszawa.pl) oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej nr 72 im. Przyjaciół Grochowa w Warszawie, ul. Michała Paca 44.

   § 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

   Przewodnicząca

   Rady m.st. Warszawy

   ( - )

   Ewa Malinowska-Grupińska

    

   Elektroniczny system zapisów do Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2024 :  

   Link: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/

   ********************************************************************************************************************************

   ********************************************************************

    

   ________________________________________________________________
    

   Ważna informacja

   Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 8/2023 

   z dn 21.08.2023

    Ze względu na uszkodzenie nawierzchni plac zabaw będzie zamknięty do odwołania.

   ( Na podstawie art. 68  ust.1 pkt 6 Prawo Oświatowe, art. 7 KN oraz § 2 Rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002r.)

                                                              Dyrektor Szkoły

                                                             Renata Brzezińska

   ------------------------------------------------------------------------------------------

    


   Projekt „Oswoić Konflikt!” 

   C:\Users\Qzmianom\Downloads\Warszawa-znak-RGB-kolorowy-projekt_wspolfinansuje.jpg

   Od stycznia 2023 roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom współpracuje z naszą Szkołą w ramach projektu „Oswoić Konflikt!” współfinansowanego przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. W projekcie biorą udział dwie klasy z naszej placówki. 

   O szczegółach projektu można przeczytać po kliknięciu w poniżej zamieszczony link:

   Projekt_Oswoic_Konflikt.pdf

    


   Wykaz punktów nauki zdalnej w dzielnicy Praga-Południe: 

    Proszę kliknąć w link 

   Praga_Poludnie_-_plakat_ze_spiem_puntkow_w_dzielnicy.pdf


   Opłaty za posiłki w stołówce szkolnej będą publikowane w zakładce:

    


   Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych

   w roku szkolnym 2023/2024

   Organizatorem konkursów na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty jest Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

   Szczegółowe informacje można uzyskać klikając w zamieszczone linki w zakładce:

    ⇒  O SZKOLE Konkursy kuratoryjne 


   Oferta opieki stomatologicznej dla uczniów naszej szkoły:

   Szkoła Podstawowa nr 72 im. Przyjaciół Grochowa

   jest „SZKOŁĄ BEZ DZWONKÓW”.

   To koncepcja edukacyjna, która polega na zrezygnowaniu z tradycyjnego systemu dzwonków sygnalizujących koniec lub początek lekcji.

   Głównym celem tych działań jest zapewnienie spokojnej i nierozproszonej atmosfery nauki. Dzwonki potrafią być stresujące dla uczniów, powodując nagłe przerywanie aktywności  i złamanie skupienia. Dodatkowo brak dzwonków wspiera umiejętność samokontroli. Dzieci samodzielnie zarządzają swoim czasem pomiędzy lekcjami, co pomaga w rozwijaniu ich umiejętności organizacyjnych oraz kształtuje poczucie punktualności i odpowiedzialności.
   W czasie przerw jest spokojniej i bezpieczniej.

   Szkoła bez dzwonków to jedno z wielu rozwiązań, które staramy się stosować w celu poprawy atmosfery i efektywności nauki.

                                                                                                                           Dyrektor Szkoły

                                                                                                                           Renata Brzezińska

    

    

   ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO NASZEJ SZKOLE : 

                               • Logowanie

                               • Biuletyn informacji publicznej
                               • Librus Synergia
                               • Galeria zdjęć

                                 brak danych
                               • Herb Polski
                               • Librus Synergia
                               • Librus Synergia
                               • Librus Synergia
                               • Librus Synergia
                               •